top of page

Arbeidsinstruks for Fair Play/kampvert i GIL

Det er et krav om minst en kampvert på alle kamper som ønsker motstanderlag, dommer(e) og tilskuere velkommen.

Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. 

Kampverten har på gul kampvert-vest. Disse henger inne på utstyrsrommet.

Før kampen:

 • Sørge for at garderober/toalett er åpne og vise vei til disse.

 • Sette på kaffe og servere denne til tilskuere og trenere

 • Ønske velkommen til begge lag og dommer.

 • Oppfordre til at tilskuere/foreldre plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er (kortsiden av klubbhuset mot skolen) og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen: 

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. 

 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. 

 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen. 

 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen: 

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen. 

 • Takker begge lag og dommer. 

 • Rydde rundt banen etter kampslutt.

 • Se til at garderobene blir ryddet og kostet etter bruk.

 • Melde ifra til Fair Play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

21_NFF_FairPlay_Banner_Fotball_no_Desktop_1160x212_edited.png
bottom of page