top of page

Fair Play 

Gullhaug IL - en fair play klubb!

Gullhaug IL er godkjent som fair-play klubb av NFF Vestfold.

Fair play skal være grunnfjellet i all aktivitet i Gullhaug IL og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair play bygger på kjerneverdier som respekt, toleranse og likeverd. Disse verdiene ønsker vi å jobbe med i Gullhaug IL for at flest mulig blir lengst mulig og best mulig.

Fair play handler om hvordan vi oppfører oss og behandler hverandre, både på og utenfor banen.

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte og publikum har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet på Gullhaug.

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og fair play-kriterier, inkludert fair play vert og fair play møter.

Fair%20play%20logo%20til%20nettside.jpg

Se oversikt over våre lag

bottom of page