top of page

Årsmøte

På denne siden legges ut de vesentligste dokumentene i forbindelse med årsmøtene i hovedstyret. Særlig er det regnskapene, årsmøteprotokoll, revisjonsberetning og årsberetning som er av særlig interesse for klubbens medlemmer.

Vedlegg

Se oversikt over våre lag

bottom of page