top of page

Om

Gullhaug

Gullhaug Idrettslag er et idrettslag for fotball. Gullhaug ble i 2014, som første lag i Vestfold, kvalitetsklubb.

Idrettsforeningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold Idrettskrets. 

Samarbeidspartnere

legit hif.png

Holmestrand IF

LogoColorNoText_edited.png

Botnebygg

image007 (1).png
42211189_1870960232986957_72241888937115

Byggtorget

qrad2j00xg12ebuwuu4b.gif

Meny Holmestrand

oie_transparent.png

Sport1
Revetal

Limaco_logo_1000x.png

Kvalitetsklubb

Gullhaug IL er sertifisert som Kvalitetsklubb på nivå 1 etter NFFs kriterier for god og effektiv klubbdrift, hvor sentrale roller og planer er etablert og forankret

Kvalitetsklubb

Om Kvalitetsklubb nivå 1

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

NFF Kvalitetsklubb 1 er bygd opp rundt 4 kjerneområder: Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og verdiarbeid.

Aktivitet

Organisasjon

Kompetanse

Samfunns- og verdiarbeid

Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. En rekrutteringsplan med en ansvarlig bidrar til en stabil og forutsigbar klubbdrift. Dommerne har en naturlig plass og rekrutteres tidlig og bredt. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krever solid implementering og oppfølging av klubbens trenere gjennom treneransvarlig.

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring . En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende for de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for oss at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene.

Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Verdisett og Fair play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for våre aktive er et felles ansvar. Klubben må sørge for at viktige rutiner som politiattester er ivaretatt. Gjennom klubbens aktivitet er det gode muligheter til å sette samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. rusforebygging, trafikksikkerhet og doping.

icons8-soccer-96.png

Historie

Gullhaug Idrettslag ble stiftet 5. august 1973. Gullhaug IL sendte sin søknad til Norges Idrettsforbund ca. 1 måned senere, den 4 september i 1974. Den gang hadde klubben 39 mannlige medlemmer over 17 år og 37 menn under 17 år. På søknaden går det frem at ingen kvinner var tilsluttet idrettslaget.

Formannen i GIL het den gang Svein Olaf Andersen, og i svarbrevet fra NIF datert 25. september - 1974 blir klubben tatt opp som medlem i NIF gjennom Vestfold Fotballkrets. Per i dag har Gullhaug Il fortsatt problemer med å rekruttere kvinnelige medlemmer og utøvere, dette har gjennom 40 årene gått i bølger.

Gullhaug IL var opprinnelig et fotballklubb for seniorfotball, menn. Ganske raskt ble barn og ungdomsfotball også innlemmet og klubben har stilt lag i de fleste alderbestemte klassene opp gjennom de siste 40 årene. Klubben har definitivt vært en breddeklubb med fokus på mangfold, lek og aktivitet.

Det har vært en aktiv og stor kvinne / jentefotballgruppe i Gullhaug med senior og jentelag. Per i dag samarbeider vi med HIF da rekrutteringen til jentefotballen de siste årene har vist seg for liten til å opprettholde tilbud i to klubber.
 

icons8-stadium-96.png

Baner

Opp gjennom årene har Gullhaug IL har store vyer og planer for området rundt klubbhuset. Klubben er så heldig at det ligger nært inntil et skogsområde med turstier like ved Botne skole. GIL hadde i en 5 årsperiode (2005-2009) planer om å bygge et nærmiljøanlegg i tilknytning til området på Gullhaug.
Avisutklipp fra Jarlsberg 2005: Stort anlegg for idrett og leik.  Dette fikk GIL aldri realisert, men vi har fått til ny kunstgressbane og ballbinge med målene 15,6m x 23,5 m levert den 11 juni 2011 med hjelp av Bingen sportssystemner AS, tippemidler og Norges Fotballforbund. Dette ble høytidelig innviet på GIL cupen sitt 30 års jubileum lørdag 27. august 2011. Norges Fotballforbund var representert med tidligere president Per Ravn Omdal og Holmedstrand skolekorps spilte. 

Gullhaug IL har sine fasiliteter i Gurannveien 25, ovenfor Botne skole. Følgende fasiliteter er tilgjengelige;

  • Klubbhus (eid av Holmestrand kommune, men bygd som klubbhus)

  • 1 full 11’er - gress

  • 1 full 7’er – kunstgress (bygd og finansiert av Gullhaug IL)

  • 1 full 5’er bane – gress (bak hovedbane)

  • Ballbinge for alle – (bygd og finansiert av Gullhaug IL) ikke til organisert fotball!

Fasilitetene utnyttes så godt som mulig for å tilfredsstille lagenes behov.

Kunstgressbanen brøytes gjennom vinteren, klubben har investert i egen traktor for å opprettholde treningstilbud gjennom vinteren.

Se oversikt over våre lag

bottom of page