top of page

Grønt lys til garderoberenovering!

I mai fikk GIL innvilget 500 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB til oppgradering av garderobeanlegget. Men! Det er langt mellom en innvilget søknad og faktiske penger på konto.

Prosjektet har en total kostnadsramme på 1,4 millioner kroner. Med kommunen på eiersiden måtte flere formaliteter på plass. tTerje har jobbet målrettet med diverse dispensasjonssøknader og finansieringsplan. Prosjektet vil finansieres med spillemidler, momskompensasjon, tilskudd fra Sparebankstiftelsen og dugnadsinnsats.

Terje og Hanne Lise har jobbet med denne saken i nærmere ett år. Det har blitt MANGE telefoner, søknader, møter og e-poster. De har fortsatt fremover skritt for skritt, selv om fremgangen i lange perioder best kan beskrives som et «hamster i hjul».

Godt samarbeid med Susanne Poulsen (Kulturkonsulent Holmestrand kommune), Rasmus Mjaugeto (rådgiver Fylkeskommunen) og Åsmund Berge (fagdirektør Kulturdepartementet) har endelig gitt resultater. Vi har omsider fått grønt lys til byggestart, og 500 000 kroner er utbetalt fra Sparebankstiftelsen!

Takk til alle dugnadssjeler, i og utenfor klubben, som har bidratt med sin kompetanse. Vi gleder oss stort til å komme skikkelig i gang!


29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page