Regler for barne- og ungdomsfotball

Under finner dere et PDF vedlegg som summerer opp regler, retningslinjer, banestørrelser, kamplengde, ballstørrelser, Fair play, trenervett, regler og annen informasjon som er nyttig for oss alle å ha oversikt over. Under finner dere teksten fra NFF slik den står på hjemmesiden deres (fotball.no), dere finner også en direkte link til samme pdf som ligger her som vedlegg.

FRA NFF:

"Det har lenge vært etterlyst en komplett oversikt over spilleregler og de viktigste retningslinjene for gjennomføring av kamper i barne- og ungdomsfotballen. Etter Fotballtinget i mars hvor det ble besluttet å innføre treer - og nierfotball, og når det i tillegg har blitt innført noen ekstra regler for enda bedre utvikling, jevnbyrdighet og fair play, legger vi nå ut et hefte som forhåpentligvis vil legge til rette for gode kamparenaer med masse flotte fotballopplevelser.

Her vil dere finne retningslinjer og spilleregler for treer, femmer, syver og nierfotball. I tillegg vil dere finne informasjon om blant annet banestørrelser, Fair Play-møte, trenervett og reisebestemmelser".

Se oversikt over våre lag