Søkeresultater

39 resultater funnet

Blogginnlegg (13)

 • Innkalling til Årsmøte i Gullhaug IL 2021

  Årsmøtet i Gullhaug skal etter planen avholdes 17. mars kl 18.00. Se vedlagt innkalling.

 • Grønt lys til garderoberenovering!

  I mai fikk GIL innvilget 500 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB til oppgradering av garderobeanlegget. Men! Det er langt mellom en innvilget søknad og faktiske penger på konto. Prosjektet har en total kostnadsramme på 1,4 millioner kroner. Med kommunen på eiersiden måtte flere formaliteter på plass. tTerje har jobbet målrettet med diverse dispensasjonssøknader og finansieringsplan. Prosjektet vil finansieres med spillemidler, momskompensasjon, tilskudd fra Sparebankstiftelsen og dugnadsinnsats. Terje og Hanne Lise har jobbet med denne saken i nærmere ett år. Det har blitt MANGE telefoner, søknader, møter og e-poster. De har fortsatt fremover skritt for skritt, selv om fremgangen i lange perioder best kan beskrives som et «hamster i hjul». Godt samarbeid med Susanne Poulsen (Kulturkonsulent Holmestrand kommune), Rasmus Mjaugeto (rådgiver Fylkeskommunen) og Åsmund Berge (fagdirektør Kulturdepartementet) har endelig gitt resultater. Vi har omsider fått grønt lys til byggestart, og 500 000 kroner er utbetalt fra Sparebankstiftelsen! Takk til alle dugnadssjeler, i og utenfor klubben, som har bidratt med sin kompetanse. Vi gleder oss stort til å komme skikkelig i gang!

 • Gøy med ball

  Vi håper at barna har kost seg på Gøy med ball i høst. Vi tar en pause fremover nå, med tanke på korona-situasjonen og de retningslinjer som nå er. Vi har ikke fått beskjed om å stenge ned, men vi ønsker å være "føre var". For de andre lagene som trener inne, så oppfordrer vi til at foreldre ikke er med inn under treningen, men det går jo ikke med de minste. I første omgang tar vi pause ut november, men det kan nok hende at juleferien for Gøy med ball starter allerede nå. Vi håper å se alle sammen igjen når vi starter opp igjen.

Vis alle

Sider (26)

 • Styret og SU | Gullhaug

  Styret og sportslig utvalg Styret Leder: Tonje Værnes, 93282571 , gullhaugil@gmail.com Nestleder: Kjersti Jergel-Johansen, 91601533, kjerstijj06@gmail.com Sportslig leder: Alen Gluhovic, 46214644, alen_gluhovic@hotmail.com Kasserer: Terje Engen, , 93417981 ter-en2@online.no Sekretær: Barbara Franciska Acai, , 93809029 dokumenter.gil@gmail.com Anleggsansvarlig: Hanne-Lise Skjelland , 92046533 , hanne.skjelland@nortura.no Dugnad og rekrutteringsansvarlig: Rune F. Hansen, rune.f.hansen@sf-nett.no Varamedlem: Magnus Taanevig Sportslig utvalg Rekruteringsansvarlig: Kjetil Stang, , 92629528 k_stang_bugge@hotmail.com Fair Play-ansvarlig: Runo Rekstad, , 92607738 runorekstad@gmail.com Spillerutvikler: Materialforvalter: Atle Thorbjørnsen, , 90060653 athorbjornsen@hotmail.com Trenerveileder: Kjetil Stang, 92629528 , k_stang_bugge@hotmail.com : Juliane Zell Slåtta, 93058076, Jenteansvarlig jslaata@gmail.com ​ Dommeransvarlig: Thorleif Jacobsen, , 91652609 (HIF) thorljac@online.no Se oversikt over våre lag Våre lag

 • Årshjul | Gullhaug

  Årshjul PDF Excel

 • Årsmøte | Gullhaug

  Årsmøte På denne siden legges ut de vesentligste dokumentene i forbindelse med årsmøtene i hovedstyret. Særlig er det regnskapene, årsmøteprotokoll, revisjonsberetning og årsberetning som er av særlig interesse for klubbens medlemmer. Vedlegg Protokoll årsmøte_2020.pdf Se oversikt over våre lag Våre lag

Vis alle
Logo_NFF_Kvalitetsklkubb_960.jpg
Gullhaug_IL_200x200px.png

Organisasjonsnummer: 975576701

Bankkonto: 15034414448

© 2020 Gullhaug IL

Ny%20FP%20logo%202016.jpg