top of page

Skadetelefon og forsikring

Idrettens skadetelefon er nå tilgjengelig for alle i barnefotballen.

Norges idrettsforbund vil med dette informere om at Idrettens Skadetelefon fra dags dato er tilgjengelig med sin rådgiving for alle innenfor barneidretten. Dette er et fantastisk supplement til dagens forsikringsordninger, som vil fortsette å løpe uendret, uavhengig av dette.

Idrettens Skadetelefon er drevet av Idrettens Helsesenter. De er et av Norges Fotballforbunds datterselskaper. Norges idrettsforbund takker for dette viktige bidraget til gode fellesløsninger innenfor norsk idrett.

Mer informasjon om tjenestene finnes på http://www.idrettshelse.no/skadetelefon.
Telefonnummeret til Idrettens Skadetelefon er 02033.

Vi ber særforbundene bidra til å formidle dette videre innenfor sin egen organisasjon.

Husk at alle skader skal meldes inn så fort som mulig på telefon eller mail.

 

Forsikring

Her finner du info om våre forsikringer og informasjon om frivillig utvidelse av fotballforsikringen.

Siste nytt

bottom of page