Styret og sportslig utvalg

Styret

Leder: Tonje Værnes, 93282571, gullhaugil@gmail.com

Nestleder: Hanne-Lise Skjelland, 92046533hanne.skjelland@nortura.no

Sportslig leder: Kjersti Jergel-Johnsen, 91601533kjerstijj06@gmail.com

Kasserer: Terje Engen, 93417981ter-en2@online.no

Sekretær: Barbara Franciska Acai, 93809029dokumenter.gil@gmail.com

Informasjonsansvarlig: 

Utleieansvarlig: Marte C. Andersen, 46455727, martecga@gmail.com

Varamedlem: Kjersti Jergel-Johansen, 91601533, kjerstijj06@gmail.com

Sportslig utvalg

Rekruteringsansvarlig: Kjetil Stang, 92629528k_stang_bugge@hotmail.com

Fair Play-ansvarlig: Runo Rekstad, 92607738runorekstad@gmail.com

Spillerutvikler: Bent Njøten, 92039902bentnjoten@hotmail.com

Materialforvalter: Atle Thorbjørnsen, 90060653athorbjornsen@hotmail.com

Trenerveileder: Kjetil Stang, 92629528k_stang_bugge@hotmail.com

Trenerveileder: Bent Njøten, 92039902bentnjoten@hotmail.com

Jenteansvarlig: Juliane Zell Slåtta, 93058076, jslaata@gmail.com

Dommeransvarlig: Thorleif Jacobsen, 91652609thorljac@online.no

Se oversikt over våre lag

Logo_NFF_Kvalitetsklkubb_960.jpg
Gullhaug_IL_200x200px.png

Organisasjonsnummer: 975576701

Bankkonto: 15034414448

© 2020 Gullhaug IL

Ny%20FP%20logo%202016.jpg