Styret og sportslig utvalg

Styret

Leder: Tonje Værnes, 93282571, gullhaugil@gmail.com

Nestleder: Kjersti Jergel-Johansen, 91601533, kjerstijj06@gmail.com

Sportslig leder: Alen Gluhovic, 46214644, alen_gluhovic@hotmail.com

Kasserer: Terje Engen, 93417981ter-en2@online.no

Sekretær: Barbara Franciska Acai, 93809029dokumenter.gil@gmail.com

Anleggsansvarlig: Hanne-Lise Skjelland92046533hanne.skjelland@nortura.no

Dugnad og rekrutteringsansvarlig: Rune F. Hansen, rune.f.hansen@sf-nett.no

Varamedlem: Magnus Taanevig

Sportslig utvalg

Rekruteringsansvarlig: Kjetil Stang, 92629528k_stang_bugge@hotmail.com

Fair Play-ansvarlig: Runo Rekstad, 92607738runorekstad@gmail.com

Spillerutvikler: 

Materialforvalter: Atle Thorbjørnsen, 90060653athorbjornsen@hotmail.com

Trenerveileder: Kjetil Stang, 92629528k_stang_bugge@hotmail.com

Jenteansvarlig: Juliane Zell Slåtta, 93058076, jslaata@gmail.com

Dommeransvarlig: Thorleif Jacobsen, 91652609thorljac@online.no (HIF)

Se oversikt over våre lag